Vaboles vidusskolas sākumskolas popiela

Piektdien, 8. janvārī, Vaboles vidusskolas sākumskolā notika pasākums “Popiela 2019”. Pasākuma mērķis bija sekmēt skolēnu skatuves runas kultūras izpratni un aktiermeistarību. Attīstīt emocionalitāti, prasmi noturēt auditorijas interesi, sekmēt bērnu interesi par latviešu un pasaules mūzikas mantojumu un devumu latviešu nacionālās kultūras veidošana.

Katra sākumskolas klase gatavoja grupā vai individuāli kādu dziesmu. Arī pirmsskolas grupiņa uzstājās kā “Knīpas un Kņauki”.

Priekšnesumi bija pārdomāti, atraktīvi un rūpīgi sagatavoti. Bija domāts ne tikai par dziedāšanu, bet arī par kustībām un tērpiem.

Paldies skolēniem, vecākiem un skolotajiem par pasākumu sagatavošanu un vadīšanu!

 

Ināra Podniece,

sākumskolas skolotāja