Vaboles vidusskolas skolēni gūst pieredzi Ēnu dienās

Šogad Junior Achievement Latvia rīkotā Ēnu diena notika 13.februārī. Arī Vaboles vidusskolas skolēni ir aktīvi Junior Achievement Latvia aktivitāšu atbalstītāji, tāpēc, ekonomikas skolotājas Venerandas Kucinas mudināti, astoņi Vaboles vidusskolas skolēni pieteicās ēnot dažādu profesiju pārstāvjus gan tepat Daugavpilī, gan Rīgā. Skolēni kļuva par ēnām Latvijas Radio 5 LV programmu vadītājam (Linda Podniece 8.klase), DU Humanitārās fakultātes dekānei (Baiba Upeniece 9.klase), DU Erasmus+ koordinatorei (Gunta Vaidere 11.klase), Latvijas autoceļu uzturētāju būvdarbu vadītājam (Renārs Kucins 11.klase), RTU pētniekam elektroinženierim (Normunds Skrinda 11.klase), Daugavpils pilsētas domes darbiniekam (Žanete Žilvinska 8.klase), Novadpētniecības muzeja speciālistam (Oto Veliks 6.klase), Mūzikas skolā vijoļspēles skolotājam (Viktorija Skrinda – 8.klase).

Skolēni guva daudz jaunu iespaidu, pieredzi komunikācijā, iepazinās ar dažādu profesiju pārstāvju ikdienu, kā arī katrs skolēns saņēma apliecinājumu par dalību aktivitātē un Ēnu devēja atsauksmes un rekomendācijas.

 

Dina Žilvinska,

karjeras konsultante