Vaboliete Madara Žuka saņēma E.Samuļa stipendiju

19. aprīļa sarīkojumā Latvijas Bankā Edvīna Samuļa stipendiju saņēma 20 izcilnieki no dažādiem Latvijas novadiem, tostarp Daugavpils novada. Stipendiāti ir no Latvijas Universitātes, Daugavpils Universitātes, Rīgas Tehniskā universitātes, Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Liepājas Universitātes, Rīgas Stradiņu universitātes, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Vidzemes Augstskolas un Banku Augstskolas. Tie ir topošie skolotāji, datorzinību speciālisti, finanšu speciālisti, pārtikas tehnologi, fizioterapeiti, filologi, biologi un fiziķi.

No Daugavpils novada Edvīna Samuļa izcilības stipendiju 200 EUR apmērā ieguva Daugavpils Universitātes 3. kursa studente, vaboliete Madara Žuka ( foto – otrā no labās puses).

Edvīna Samuļa stipendijas septiņos gados saņēmuši 254 studenti, kopā šim mērķim ziedojis vairāk kā 130 000 eiro. Ziedotājs savā uzrunā stipendiātiem teica: „Jūs esat mūsu nākotne. Ar savu darbu Jūs ieliekat pamatus turpmākajā dzīves ceļā. Šodienas galvenais mērķis ir likt jums saprast, ka esat novērtēti un ka mēs ticam Jūsu turpmākajiem panākumiem!”

Edvīns Samulis, ekonomikas zinātņu doktors, pats allaž ir bijis izcils savā jomā un nu augstu novērtē stipendiātu centību un sasniegumus. Viņš bijis ilggadējs vadošs darbinieks a/s ,,LODE”, a/s ,,Latvijas Unibanka”, Rīgas pilsētas pašvaldībā. Daudzpusīgās zināšanas ļāvušas Edvīnam Samulim kļūt par veiksmīgu uzņēmēju, šobrīd viņš ir Banku augstskolas goda profesors, vairāku SIA valdes loceklis, bet galvenokārt – mecenāts, labdaris, talantīgu jauniešu atbalstītājs. Ziedotājs sadarbībā ar Vītolu fondu jau kopš 2007. gada piešķir stipendijas.

Vītolu fonda mērķis ir stipendiju veidā palīdzēt spējīgiem, centīgiem, bet maznodrošinātiem jauniešiem studēt Latvijas augstskolās.

Paldies ziedotājam Edvīnam Samulim, Latvijas bankai un  īpaši apmeklētāju centra “Naudas pasaule” vadītājam Jānim Motivānam!

Nodibinājums „Vītolu fonds”
info@vitolufonds.lv
Tālr.: 26022856; 67280122