Vakance

Vaboles pagasta pārvalde, reģ.Nr.90000030945, aicina darbā lietvedības pārzini ar mājas lapas administrētāja un iepirkumu komisijas sekretāra pienākumiem uz noteiktu laiku.—–

PRASĪBAS PRETENDENTIEM:
– augstākā izglītība;
– lietvedības zināšanas;
– dokumentu pārvaldības, arhīva darba reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana, Publisko iepirkumu un Darba likuma pārzināšana;
– teicama valsts valodas rakstu kultūra un lietišķā rakstības stila pārzināšana;
– divu svešvalodu (vēlams krievu un angļu valodas) zināšanas amata pienākumu veikšanai vajadzīgajā apjomā;
– labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
– labas prasmes darbā ar dažādu biroja tehniku un datorprogrammām;
– vēlama pieredze dokumentu pārvaldības sistēmu izmantošanā (FIBU, Horizon);
– vēlama darba pieredze specialitātē vismaz viens gads.

GALVENIE PIENĀKUMI:
– Veikt ar pārvaldes darbu saistīto dokumentu izstrādāšanu, pārvaldīšanu un apriti;
– Sagatavot un noformēt dokumentus glabāšanai arhīvā;
– Nodrošināt personāla datu uzkrāšanu, sistematizēšanu un analīzi;
– Nodrošināt nepieciešamās informācijas pieejamību Vaboles pagasta iedzīvotājiem un citiem interesentiem uz informācijas stendiem Vaboles pagasta pārvaldē, kā arī mājas lapā www.vabolespag.lv;
– Veikt iepirkumu procedūras dokumentu sagatavošanu.

MĒS PIEDĀVĀJAM:
– atbildīgu un interesantu darbu;
– iespēju iegūt neatsveramu profesionālo pieredzi pašvaldības iestādē;
– stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
– labus darba apstākļus.

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, dzīves un iepriekšējās darba pieredzes aprakstu (CV)) iesniegt Vaboles pagasta pārvaldē, „Saieta nams”, Vabole, Vaboles pagasts, Daugavpils novads, vai sūtīt elektroniski parvalde@vabolespag.lv līdz 2015.gada 23.oktobrim.
Kandidāti uz interviju tiks uzaicināti telefoniski, ar katru pretendentu vienojoties par konkrēto datumu un laiku.