Vasarsvētku sadanci izdejoja rekordliels kolektīvu skaits

Jau 23.gadu Vaboles parka laukumā notika tradicionālais Vasarsvētku sadancis, kurā piedalījās 10 Daugavpils novada skolēnu deju kolektīvi, 9 Daugavpils novada kolektīvi un  10 vieskolektīvi, tostarp no kaimiņvalstīm Lietuvas un Igaunijas.

Novada skolēnu deju kolektīvi izdejoja Antras Dombrovskas un Ivetas Skrindas iestudēto programmu “Uz celiņa danci griezu”. Ar šo programmu kolektīvi piedalīsies arī Vislatvijas sadancī “Latvju bērni danci veda” 28.maijā Ludzā.  Sadancī piedalījās skolēnu deju kolektīvi no  Špoģu un Vaboles vidusskolas, Kalupes, Lāču, Nīcgales un Medumu pamatskolas.

Vidējās paaudzes un senioru kolektīvi pārstāvēja Līksnas, Maļinovas, Medumu, Naujenes, Nīcgales, Sventes, Vaboles pagastu un Daugavpils novada Kultūras centru.

Vieskolektīvi  bija ieradušies no tuvākiem un tālākiem novadiem – dejotāji bija mērojuši ceļu no Garkalnes, Ilūkstes, Lubānas, Ogres novadiem, Daugavpils un Rīgas. Lietuvu pārstāvēja Zarasu kultūras centra jauniešu deju kolektīvs “Ežerelis” un sieviešu tautas deju kolektīvs “Nuustaku” no Otepes pašvaldības Igaunijā.

“Mēs pirmo reizi uzstājamies šajā pusē, te ir ļoti viesmīlīga uzņemšana,” ar iespaidiem dalījās dalībnieki no Garkalnes novada senioru DK „Baltābele”. “Deja – tas ir mūsu dzīves veids, kurš palīdz dzīvē pārvarēt dažādas grūtības, atraisīties un tajā pašā laikā iemāca domāt līdzi, ko dari uz skatuves.”

“Mēs esam jauniešu kolektīvs, mums vēl ir kur augt, tomēr ļoti vēlamies labi sevi parādīt Dziesmu un Deju svētku skatē, lai pēc diviem gadiem tiktu uz Rīgu. Tāpēc es vienmēr saviem dalībniekiem saku, lai vēro un mācās, kā dejo citi kolektīvi un pārņem viņu labo praksi,” tā Vaboles kultūras nama JDK “Aisma” vadītāja Anita Šalkovska izteicās par iespēju vērot tāda līmeņa kolektīvus kā TDA  “Gatve” no Rīgas, kas pēdējā Dziesmu un Deju svētku skatē izcīnīja 4.vietu Latvijas konkurencē, iegūstot augstāko pakāpi un laureātu godu.

“Šogad mums ir rekordliels dalībnieku skaits. Sadancī dejo no pirmklasniekiem līdz cienījamiem senioriem. Vasarsvētku sadanči Vabolē vienmēr ir ļoti kupli apmeklēti – ir redzams, ka skatītāju mīlestības Vabolē netrūkst. Vabolē tautas deju mīl un tautas dejai šeit ir stipras tradīcijas,” tā par pasākumu priecājās Vaboles pagasta saimniece Aina Pabērza.

 

 

Raksts no DND mājaslapas