Vasarsvētku sadancis

Sestdien, 21.maijā jau 23. gadu Vaboles parka laukumā notiks Daugavpils novada tautas deju kolektīvu Vasarsvētku sadancis, kurā piedalīsies 10 Daugavpils novada skolēnu deju kolektīvi – Špoģu vidusskolas 1.-2.kl., 5.-6.kl. un 10.-12.kl. deju kolektīvi, Kalupes pamatskolas 1.-5.kl. un 6.-7.kl. deju kolektīvi, Nīcgales pamatskolas 1.-4.kl. deju kolektīvs, Lāču pamatskolas 4.-5.kl. deju kolektīvs, Medumu pamatskolas 6.-9.kl. deju kolektīvs, Vaboles vidusskolas 3.-5.kl. un 10.-12.kl. deju kolektīvi, 9 Daugavpils novada kolektīvi – Līksnas kultūras nama VPDK „Daugaveņa” (vad.Vilma Tāraude), Maļinovas pagasta saieta nama JDK „Druvāni” (vad.Antra Dombrovska), Medumu pagasta jauniešu tautas deju kolektīvs (vad.Olga Goršantova), Naujenes kultūras centra VPDK „Dveina” (vad.Santa Matisāne), Nīcgales pagasta Tautas nama VPDK „Lakši” (vad.Aija Daugele), Sventes Tautas nama VPDK „Ezerzvani” (vad.Oksana Petaško), Vaboles kultūras nama JDK „Aisma” (vad. Anita Šalkovska), Daugavpils novada Kultūras centra VPDK „Līksme” (vad.Aija Daugele), Daugavpils novada Kultūras centra TDA „Līksme” (vad.Aija Daugele), un 10 vieskolektīvi – Daugavpils Latviešu kultūras centra DA „Laismeņa” (vad.Diāna Soldāne), Garkalnes novada senioru DK „Baltābele” (vad.Liene Gailāne), Ilūkstes novada JDK „Ance” (vad.Anita Meikšāne), Ilūkstes novada VPDK „Ozolzīles” (vad.Sandra Stašāne), Lubānas kultūras nama JDK „Žuburi” (vad.Laila Ozoliņa), Ogres novada kultūras centra senioru DK „Ogrēnietis” (vad.Ināra Driksna), bērnu un jauniešu centra „Daugmale” TDA „Gatve” (vad.Gunta Raipala), VEF kultūras pils VPDK „Gatve – otrā iespēja” (vad.Gunta Raipala), sieviešu tautas deju kolektīvs „Nuustaku” (Igaunija, vad.Angela Toome), Zarasu kultūras centra jauniešu deju kolektīvs „Ežerelis” (Lietuva).

Pēc koncerta – zaļumballe.

Pasākumu atbalsta Daugavpils novada dome un Vaboles pagasta pārvalde.