VEIDOSIM KOPĀ LABĀKU VIDI JAUNIEŠIEM VABOLĒ!

 

Vaboles jauniešu biedrība “‘Ļepetņīks” piedaloties Daugavpils novada projektu konkursā “Uzlabosim savu ikdienu” ar projekta ideju “Uzlabojot savu sporta kultūru” ieguva finansējumu, lai iegādātos jaunu sporta inventāru.

Par piešķirtajiem līdzekļiem tiks iegādāts volejbola tīkls, strītbola grozs, strītbola bumbas un volejbola bumbas, bagmintona komplekti. Projekta laikā tiks atjaunots volejbola laukums, kas atrodas sporta stadionā un izveidoti soliņi.

Lai projekts norisinātos veiksmīgi ir vajadzīga arī vietējo jauniešu palīdzība, lai ierīkotu volejbola laukumu un izveidotu soliņus.
Iesaistītajiem jauniešiem tiks nodrošinātas arī pateicības balvas, lietderīgi pavadīts laiks, našķi.