Zinātniski pētniecisko darbu konference Vaboles vidusskolā

Katru gadu Vaboles vidusskolā notiek zinātniski pētniecisko darbu konference. Šogad tā notika 21.februārī. Savus darbus prezentēja 11.klases skolēni un 5.-9.klašu skolēni. Vidusskolā 11.klases skolēni gada sākumā var izvēlēties veidot skolēnu mācību uzņēmumu vai rakstīt zinātniski pētniecisko darbu. Divas meitenes Elīza un Gunta prezentēja savu uzņēmumu “Otra elpa”, kas ražo penālus un somas no otrreiz izmantojama džinsu auduma. Pārējie skolēni prezentēja savus zinātniski pētnieciskos darbus – tie bija par krievu reperi Oxxxymironu, skolēnu IT izmantošanas lietderību, kurināmā parametru noteikšanu dažādām sugām, dabīgajiem siltumizolācijas materiāliem u.c. Savukārt 5.-9.klašu skolēni prezentēja darbus par laika apstākļiem un laika ziņām, dabaszinību eksperimentiem, ezera izpēti.

Skolēnus uzklausīja un izjautāja skolotāji konsultanti un recenzenti. Savu darbu aizstāvēšanai skolēni bija sagatavojušies nopietni, prata pamatot sava darba gaitu un rezultātus, kā arī pārliecinoši atbildēt gan uz skolotāju, gan skolēnu jautājumiem.

 

Ingrīda Litiņa,

direktores vietniece izglītības jomā